Anno
 
Az ember az idők kezdete óta tetőt keresett a feje fölé. Az őskorban ezt maga a természet biztosította számára, hiszen a barlangok boltozatai védelmet nyújtottak, de a lombsátrakat már építeni kellett. A természeti népek a fellelhető építőanyag és a mindenkori építési technika színvonalának megfelelően létesítettek védelmet az időjárás viszontagságai ellen.
A mai házformák megjelenése a padlásteret leválasztotta a lakásra alkalmas helyiségektől, a használata alapvetően tárolási célú volt, esetleg a szolgálószemélyzet számára nyújtott életteret. A nagyvárosok szűkös beépítései már az ipari forradalom korában a tetők kihasználására ösztönözték a lakókat, de a sík vidékeken továbbra is lehetőség volt a vízszintes terjeszkedésre, így hazánkban is jellemzően megmaradt a padlásterek beépítetlensége.
A tetőterek lakás célú kihasználásának történelmi hagyományai csak a polgáriasodott társadalmakban alakultak ki. A XVIII. századi irodalmi regények hűen tükrözik a kor bohém világának életét, ahol sok művész bérel kicsinyke tetőtéri lakást a nagypolgári házakban, jelezve ezzel a társadalomtól való elszeparáltságot, az elvonulás igényét. A Fachwerk-házak többszintes tetőterei, vagy a párizsi manzárd-tetők meghatározó előképei a mai hasznosításnak, de a ma alkalmazott épületszerkezetek és rétegrendi megoldások csak az elmúlt évtizedek szüleményei, hiszen a korábbi építési kultúrákban a ferde felületeken sehogyan sem sikerült ugyanazt a komfortot megvalósítani, mint az épület általános szintjein.
Nyugat-Európában a második világháborút követően az új lakások létesítésére már kézenfekvő lehetőség volt a tetőterek hasznosítása, igaz, elsősorban éppen azokban az országokban, ahol a meteorológiai hatások nem olyan szélsőségesek, mint hazánkban. Ennek megfelelően a ferde és vízszintes térelhatárolások egyszerűbben megoldhatók voltak a "hagyományos" jellegű könnyed szerkezetű anyagokkal. A tetőtér-beépítés szerkezetelmélete aztán a hetvenes évek elején kapott olyan új értelmezést, amely megnyitotta a lehetőséget a tetőtéri ingatlanok egyre erősödő piaci sikere előtt.